JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Naszą działalność opieramy o dwa podstawowe filary – jakość oraz bezpieczeństwo pracy. Dzięki nim budujemy kulturę organizacyjną pozwalającą na nieustanną optymalizację procesów oraz kosztów naszych klientów. Jest to możliwe, ponieważ pracujemy w myśl filozofii Lean Management – eliminującej wszystkie formy marnotrawstwa i pozwalającej promować wartość dodaną przy każdej z realizowanych usług. Pomagają nam w tym także nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki którym analizujemy efektywność i wydajność pracy oraz monitorujemy podległą nam infrastrukturę maszynową. Takie podejście pozwala nam na wdrożenie optymalnej jakości usług już podczas trzech pierwszych miesięcy współpracy z klientem. Uważamy, że outsourcing logistyki i produkcji może iść w parze z najwyższą jakością i właśnie taką usługę proponujemy klientom.

 

 

 

 

 

Polityka Jakości

W SEITO Polska opieramy się na wieloletnim doświadczeniu i koncentrujemy uwagę na wysokiej jakości oferowanych usług. Procesy realizowane w zakresie zarządzania jakością są zgodne z normą ISO 9001:2008. Sprawność systemu oraz jego doskonalenie gwarantują systematycznie przeprowadzane audyty. Wyciągane z nich wnioski pozwalają na ciągłe doskonalenie procesów – wprowadzanie działań zapobiegawczych oraz korygujących. Precyzyjnie określone, mierzalne kryteria gwarantują przejrzystość zasad, w myśl których oceniamy jakość świadczonych przez nas usług.

Polityka Bezpieczeństwa

Na podstawie wieloletnich doświadczeń zebranych na obszarach produkcyjno-magazynowych opracowaliśmy Politykę Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska, której celem jest utrzymanie wysokiego standardu warunków pracy oraz ochrony zdrowia pracowników. System motywacyjny i szkoleniowy SEITO Polska sprzyja utrzymaniu zaangażowania pracowników w obszarze bezpieczeństwa. Organizacja pracy pomaga także w eliminowaniu zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, co przynosi efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Lean Management, czyli „szczupłe zarzadzanie” dzięki wykorzystywanym narzędziom pozwala na tworzenie elastycznej organizacji, dostarczającej zoptymalizowane usługi, które w sposób kompleksowy spełniają oczekiwania klientów. Procesy zarzadzania opieramy o 5S, Kaizen, TPM, standaryzację pracy oraz skuteczne narzędzia rozwiązywania problemów.