JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Naszą działalność opieramy na dwóch podstawowych filarach – jakości oraz bezpieczeństwie pracy. Dzięki nim budujemy kulturę organizacyjną pozwalającą na nieustanną optymalizację zarządzanych przez nas procesów. Jest to możliwe, ponieważ pracujemy w myśl filozofii Lean Management – eliminującej wszystkie formy marnotrawstwa i pozwalającej promować wartość dodaną przy każdej z realizowanych usług. Pomagają nam w tym nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki którym analizujemy efektywność procesów oraz monitorujemy podległą nam infrastrukturę techniczną. Takie podejście pozwala nam na wdrożenie optymalnej jakości usług już podczas trzech pierwszych miesięcy współpracy z klientem. W ten sposób udowadniamy, że outsourcing logistyki wewnątrzzakładowej i outsourcing procesów produkcyjnych może iść w parze z najwyższą jakością świadczonych usług.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

W Seito Polska koncentrujemy uwagę na wysokiej jakości oferowanych usług. Procesy realizowane w zakresie zarządzania jakością są zgodne z normą ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018. Wydajność systemów bezpieczeństwa oraz możliwości ich optymalizacji gwarantują systematycznie przeprowadzane audyty. Wyciągane z nich wnioski pozwalają na ciągłe doskonalenie procesów – wprowadzanie działań zapobiegawczych oraz korygujących. Precyzyjnie określone, mierzalne kryteria gwarantują przejrzystość zasad, w myśl których oceniamy jakość naszych serwisów.

Działamy także w myśl Polityki Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska. Została ona opracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń zebranych na obszarach produkcyjno-magazynowych. Jej celem jest utrzymanie wysokiego standardu warunków pracy oraz ochrony zdrowia pracowników. System motywacyjny i szkoleniowy SEITO również sprzyja wzmacnianiu zaangażowania pracowników w przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Organizacja pracy pomaga natomiast w eliminowaniu zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych – przynosi to efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Przyświecające nam zasady oraz cele, jakie sobie stawiamy, zebrane są w formie obowiązującej w całej organizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

bhp1
bhp2
bhp3
bhp4

Seito Polska jako jedna z pierwszych firm usługowych w Polsce zaczęła pracować w myśl zasad Lean Management. „Szczupłe zarządzanie” – dzięki wykorzystywanym narzędziom oraz metodom pracy – pozwala na realizację serwisów całkowicie dostosowanych do potrzeb klientów. Projektując i obsługując procesy opieramy się o 5S, Kaizen, TPM, standaryzację pracy, zarzadzanie wizualne oraz skuteczne narzędzia rozwiązywania problemów.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się naszą ofertą