ETAPY REKRUTACJI

Rekrutacja w SEITO to proces złożony zawsze z kilku etapów pozwalających na optymalne poznanie kandydata.

 

 

 

 

 

Etap I – Ogłoszenie

Każdą rekrutację zaczynamy od publikacji ogłoszenia. Otrzymane zgłoszenia są wnikliwie analizowane, skupiamy się głównie na sprawdzeniu czy kandydat spełnienia podstawowe wymagania formalne niezbędne do pełnienia przyszłych obowiązków.

Etap II – Rozmowa rekrutacyjna

Kandydat, którego profil jest zgodny z aktualnymi potrzebami rekrutacyjnymi, zostaje zaproszony do udziału w rozmowie rekrutacyjnej. Na tym etapie sprawdzamy informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych, wiedzę teoretyczną i praktyczną z danego obszaru oraz poznajemy bliżej Kandydata. Spotkanie rekrutacyjne to doskonała możliwość, aby się zaprezentować.

Etap III – Decyzja

Na podstawie dotychczasowych działań rekrutacyjnych podejmowana jest decyzja zarówno nasza jak i Twoja o rozpoczęciu współpracy.

Każdy Kandydat, biorący udział w rozmowach rekrutacyjnych, otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyniku procesu rekrutacyjnego w formie mailowej bądź telefonicznej.

Na każdym etapie rekrutacji dbamy o zachowanie wysokich standardów kontaktu z kandydatami. Kierujemy się zasadami, dzięki którym kandydaci posiadają pełną informację na temat ofert pracy oraz zasad, jakie obowiązują naszych pracowników.

otwkomunikacja

Zawsze dbamy o to, by kandydaci dysponowali informacjami na temat przebiegu rekrutacji, w której biorą udział. Odpowiadamy na pytania kandydatów i dbamy o budowę pozytywnych relacji z nimi. Kandydatów informujemy o wynikach rekrutacji.

ogłoszenia

Zamieszczane przez nas oferty pracy zawierają pełną informację na temat wymagań, jakie stawiamy kandydatom oraz opis stanowiska, którego dotyczy rekrutacja.

dyskr

Dane kandydatów podlegają ochronie. Nikomu nie udzielamy informacji o osobach biorących udział w rekrutacji.