O FIRMIE

Seito Polska to firma specjalizująca się w dostarczaniu usług outsourcingowych w obszarze transportu wewnętrznego oraz obsługi procesów produkcyjnych. Celem, jaki stawia sobie spółka, jest świadczenie usług najwyższej jakości oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Ze względu na to, działania Seito koncentrują się na tworzeniu kultury organizacyjnej sprzyjającej wykorzystaniu nowoczesnych standardów zarządzania. W procesie tym ważnymi czynnikami są narzędzia Lean Management, systemy komunikacyjne, autorskie narzędzia wspomagające optymalizację oraz normy bezpieczeństwa pracy oparte o ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Środowisko pracy Seito sprzyja innowacyjności oraz wymianie doświadczeń między innymi poprzez systematycznie organizowane sesje Kaizen oraz regularne szkolenia pracowników. Dzięki zdobywanemu przez prawie dwadzieścia lat doświadczeniu, Seito potrafi dostosować usługę do indywidualnych potrzeb klientów.

Elastyczność w podejściu do świadczonych usług otwiera także perspektywę poprawy wydajności oraz racjonalizacji kosztów. Tego typu możliwości Seito zyskuje między innymi dzięki profesjonalnie przygotowanej kadrze oraz zapleczu technicznemu obecnemu w całej Polsce.

JAKOŚĆ świadczymy usługi ustalając najwyższe normy jakości

KULTURA ORGANIZACYJNA rozumiemy, że firma to ludzie – zatrudniamy ponad 1600 osób

ZAUFANIE budujemy relacje biznesowe oparte na partnerstwie

DOŚWIADCZENIE korzystamy z kilkunastu lat doświadczeń i dzielimy się nim z klientami

ODPOWIEDZIALNOŚĆ działamy zgodnie z zasadami odpowiedzialności i uczciwości

BEZPIECZEŃSTWO dbamy o bezpieczne środowisko pracy

ROZWÓJ dbając o rozwój organizacji naszych klientów rozwijamy też naszą firmę – pracujemy w kilkunastu oddziałach w całym kraju

Zachęcamy do bliższego zapoznania się naszą ofertą