OUTSOURCING – DLACZEGO WARTO?

Decyzja o skorzystaniu z usług outsourcingu transportu wewnętrznego oraz outsourcingu procesów produkcji daje przedsiębiorcom pewność, że obsługa ich procesów znalazła się w rękach specjalistów. Warto ją podjąć wtedy, gdy pojawia się potrzeba usprawnienia procesów, konieczność optymalizacji własnych kosztów operacyjnych lub pojawia się problem z fluktuacją pracowników. Outsourcing daje pewność rozwoju wydzielanego obszaru i pozwala na korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych obowiązujących w danej branży. Takie podejście to szansa zdobycia wyraźnej przewagi konkurencyjnej.

Jednak, aby wdrożenie serwisów outsourcingu logistycznego nie zaburzyło podstawowej działalności firmy, istotny jest wybór partnera, któremu powierzy się obsługę własnych procesów. U podstaw naszego działania leży przekonanie, że outsourcing nie powinien polegać jedynie na szukaniu oszczędności wygospodarowanych kosztem jakości procesów. Rozumiemy, że aspekt ekonomiczny jest niezwykle istotny, jednak nasze doświadczenia wskazują, że umiejętne zarzadzanie procesami prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów. To z kolei przynosi wymierne korzyści w postaci optymalizacji kosztów.

success

Co zyskacie Państwo współpracując z Seito Polska? 

WDROŻENIE USŁUGI OPTYMALNIE ZAPROJEKTOWANEJ DLA WASZEJ ORGANIZACJI – outsourcingiem logistyki wewnętrznej oraz procesów produkcyjnych zajmujemy się kilkanaście lat, a znajomość branży i trendy w jej rozwoju przekuwamy w projekty przynoszące oszczędności i modernizację procesów.

KADRĘ O ODPOWIEDNICH KOMPETENCJACH – pracujemy z zespołem ponad 1600 wykwalifikowanych pracowników; opracowaliśmy standard rekrutacji umożliwiający wybór właściwych pracowników do naszego zespołu.

CIĄGŁOŚĆ PROCESÓW I DOSTĘPNOŚĆ MASZYN – posiadamy ogólnopolską sieć punktów serwisowych, dysponujemy sprzętem zastępczym dostarczanym do klienta w krótkim czasie.

IMPLEMENTACJĘ LUB ROZWÓJ NARZĘDZI LEAN MANAGEMENT – jako jedna z pierwszych firm usługowych w Polsce wdrożyliśmy narzędzia Lean. Potrafimy dobrać je w taki sposób, by prowadziły do szybkiej poprawy efektywności.

DOSTĘP DO NOWATORSKICH NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH – tworzonych na zamówienie Seito po to, by mierzyć, analizować, zarządzać i optymalizować procesy.

OTWARTĄ NA INNOWACJE KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ SPRZYJAJĄCĄ DZIELENIU SIĘ WIEDZĄ – wdrażaną na odcinku outsourcowanym przez Seito, budującą poczucie tożsamości oraz integrującą pracowników.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się naszą ofertą