Podsumowanie 2016 roku

Podsumowanie mijającego roku mamy już za sobą. Spotkanie dało możliwość rozmowy na temat tego, co wydarzyło się podczas ostatnich miesięcy, a także do określenia planów na przyszłość. Tradycyjnie wręczono także nagrody najlepszym Liderom oraz Kierownikom Oddziałów. Podczas spotkania, po raz pierwszy w historii Seito, wyróżniono również Oddziały, które uzyskały najlepsze wyniki w przeprowadzonych audytach kadrowych.