Pomagamy nauce

W lipcu 2015 wzięliśmy udział w badaniu prowadzonym przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Przedsięwzięcie Lider Kapitału Ludzkiego skierowane było do polskich przedsiębiorstw i stawiało sobie za cel badanie transferu kapitału ludzkiego z dużych firm do mniejszych przedsiębiorstw. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do udziału w tym projekcie i z niecierpliwością czekamy na wyniki.