PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO

We wrześniu podsumowaliśmy kampanię „Poprawa bezpieczeństwa w transporcie wewnętrznym”, którą  prowadziliśmy wspólnie z jednym z naszych klientów. Celem, jaki chcieliśmy osiągnąć było usprawnienie odcinka pracy związanego z obsługa transportu w obszarze magazynów oraz produkcji. Dzięki inicjatywom Kaizen zgłaszanym przez pracowników udało się wypracować nowe modele postępowania. Organizatorzy zgodnie ocenili, że kampania przyniosła pozytywne zmiany i zdecydowanie przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa pracy. Pracownicy, którzy byli autorami najciekawszych rozwiązań otrzymali ufundowane przez organizatorów upominki – narzędzia wielofunkcyjne.