Studiujemy w Wyższej Szkole Bankowej

Nasza firma podpisała porozumienie z Wyższą Szkołą Bankową. Współpraca ma wymiar merytoryczny – umożliwiający prowadzenie wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz konferencji. Zawarta umowa przewiduje także atrakcyjne rabaty dla pracowników Seito związane z opłatami za studia oraz kursy organizowane przez Uczelnię.

Aby umożliwić zdobywanie wyższych kwalifikacji pracownikom z różnych Oddziałów Seito, umowa została zawarta pomiędzy placówkami Wyższej Szkoły Bankowej w różnych miejscach Polski.

Szczegółowe informacje na temat współpracy z uczelnią oraz preferencyjnych warunków studiowania dostępne są w Dziale HR.