USŁUGI

Usługi outsourcingowe, jakie proponujemy klientom, związane są z organizacją transportu wewnętrznego oraz obsługą linii produkcyjnych. Rozpoczęcie współpracy oraz określenie jej zakresu poprzedza najczęściej audyt logistyczny. Pozwala on na rzetelną ocenę poziomu zaawansowania procesu oraz określenie kierunków jego rozwoju. Nasi specjaliści proponują możliwości optymalizacji i wspólnie z klientami decydują jak przemodelować prowadzone działania, by były bardziej efektywne. Taki model współpracy – coraz bardziej kształtujący usługi outsourcingowe w logistyce – pozwala na budowę partnerskich relacji biznesowych już od chwili podpisania kontraktu.

Seito świadczy także usługi outsourcingowe związane z obsługą spółek zależnych oraz obszarów pomocniczych. To serwis, który bardzo dobrze uzupełnia naszą podstawową ofertę – outsourcing transportu wewnętrznego oraz outsourcing procesów produkcji. Powierzenie naszej firmie obsługi działań back-office jest dla klientów znacznym odciążeniem. Pozwala na przekierowanie pełnej uwagi na prowadzenie podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Jest to rozwiązanie pozwalające naszym partnerom biznesowym także na uproszczenie procedur administracyjnych oraz optymalizację kosztów operacyjnych.

Usługi outsourcingowe w logistyce świadczymy już od kilkunastu lat. Współpracujemy z klientami reprezentującymi różne branże, oczekującymi wdrożeń na różnych poziomach zaawansowania. Posiadane doświadczenie pozwala nam na elastyczne dostosowanie usługi do rzeczywistych potrzeb kontrahentów. W tym celu łączymy dowolne składniki naszej oferty, by powstał model biznesowy gotowy do implementacji na terenie przedsiębiorstwa, z którym rozpoczynamy współpracę.

OLW
OPP
OSZ

Zachęcamy do bliższego zapoznania się naszą ofertą