OUTSOURCING LOGISTYKI WEWNĄTRZZAKŁADOWEJ

owz

Realizując usługę transportu wewnętrznego zapewniamy kompleksowe podejście do organizacji logistyki produkcji. Posiadamy doświadczenie w planowaniu oraz koordynacji przewozów pomiędzy stanowiskami roboczymi, wewnątrz hal produkcyjno-magazynowych, a także między różnymi jednostkami zakładu produkcyjnego. Rozwiązania proponowane przy projektowaniu serwisów związanych z outsourcingiem logistyki wewnątrzzakładowej są w pełni dostosowane do technologii procesu produkcyjnego klienta.

Już w fazie planowania współpracy proponujemy przedsiębiorcom także doradztwo logistyczne.
W jego zakres wchodzą między innymi audyty, na podstawie których projektujemy organizację procesu logistycznego oraz możliwości jego optymalizacji. Nasi specjaliści przedstawiają klientom potencjalne kierunki rozwoju, na podstawie których podejmowane są decyzje o skali dokonywanych usprawnień oraz o perspektywie czasowej ich realizacji. Doskonaląc procesy logistyki wewnątrzzakładowej wdrażamy narzędzia Lean Management, jak również korzystamy z naszego autorskiego oprogramowania wspomagającego racjonalizację cykli transportu wewnętrznego.

W ramach świadczenia usługi logistyki wewnątrzzakładowej udostępniamy także obsługę i serwis parku maszynowego. Posiadamy flotę ponad 2000 maszyn różnego typu – sprzętu ciężkiego, urządzeń specjalistycznych oraz pojazdów transportu bliskiego. Odpowiedni dobór wykorzystywanego sprzętu pozwala na najbardziej optymalne zaprojektowanie serwisów. Ze względu na to, iż posiadamy punkty serwisowe zlokalizowane na terenie całego kraju gwarantujemy stały dostęp do niezbędnych maszyn.

W ramach świadczonych usług proponujemy:

  • Audyty logistyczne
  • Normowanie procesów pracy
  • Optymalizację procesów i zasobów
  • Przejęcie pracowników klienta lub wprowadzenie własnej kadry
  • System szkoleń pracowników
  • Wdrożenie narzędzi Lean Management
  • Własny park maszynowy
  • Obsługę i serwis parku maszynowego klienta
  • Zarządzanie magazynami

Realizując usługę przejmujemy pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację powierzonych nam procesów logistyki wewnątrzzakładowej.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się naszą ofertą

Najczęściej wyszukiwane zapytania użytkowników odwiedzających naszą stronę: logistyka magazynowa, logistyka magazynowania, magazynowanie towarów outsourcing, magazynowanie z obsługą, outsourcing logistyczny, outsourcing logistyki magazynowej, outsourcing logistyki wewnątrz magazynowej, outsourcing logistyki wewnątrzzakładowej, outsourcing magazynowania, outsourcing magazynowy, outsourcing procesów logistycznych, outsourcing procesów magazynowych, outsourcing usług logistycznych, outsourcing usług magazynowania, systemy magazynowania logistyką