OUTSOURCING SPÓŁEK ZALEŻNYCH I OBSZARÓW POMOCNICZYCH

outspol

Outsourcing spółek zależnych i obszarów pomocniczych to kolejny obszar działalności Seito. Proponujemy usługi związane z przeprowadzaniem restrukturyzacji w innych podmiotach – przeważnie mniejszych spółkach pracowniczych współpracujących często tylko z jednym klientem. Firmy te – w znacznej większości – nie mają możliwości, by w odpowiedni sposób reagować na zmiany rynku oraz rozwijające się szybko technologie. Przejęcie podobnej firmy daje możliwość rozwoju i wykorzystania narzędzi oraz know-how stworzonego przez naszą spółkę.

Realizując usługę zapewniamy pełną obsługę prawną. Podejmujemy się także prowadzenia rozmów oraz negocjacji ze związkami zawodowymi. Organizując działalność w nowych podmiotach chętnie zatrudniamy pracującą tam dotąd załogę. Doświadczenie pracowników jest dla nas bardzo cenne.

Outsourcing obszarów pomocniczych to także uzupełnienie naszej pozostałej oferty. Realizując kontrakty outsourcingu transportu wewnętrznego oraz outsourcingu procesów produkcji zapewniamy również ich pełną obsługę kadrową oraz administracyjną.

W ramach świadczonych usług proponujemy:

  • Przejęcie pełnej odpowiedzialności za procesy
  • Restrukturyzację
  • Organizację procesów logistycznych i produkcyjnych
  • Zarzadzanie zasobami ludzkimi
  • Optymalizację procesów
  • Wdrożenie narzędzi Lean Management
  • Obsługę prawna przejęć
  • Prowadzenie rozmów z organizacjami związkowymi

Realizując usługę przejmujemy pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację powierzonych nam procesów logistyki wewnątrzzakładowej.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się naszą ofertą