KONTAKT

Seito Polska Sp. z o.o.

Włocławska 147-157
87-100 Toruń
tel. 56 658 11 53
email: biuro@seito.pl

NIP: 956-217-92-79
REGON: 340201637
KRS: 0000261422
Sąd rejonowy w Toruniu VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wartość kapitału zakładowego: 900 000,00 PLN