Offshoring

Seito

Offshoring

Offshoring – usługi na terenie Unii Europejskiej

Na offshoring patrzymy z bardzo szerokiej perspektywy. Usługi świadczymy na terenie wszystkich krajów UE, jak również wspomagamy proces relokacji biznesu do Polski. Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie m.in. w zakresie transportu urządzeń, pomocy prawnej, dostawy odpowiednich maszyn oraz zapewnienia wykwalifikowanych zespołów pracowniczych.

 

 

Jak dokładnie się to odbywa?

Do pracy w zakładzie naszego klienta rekrutujemy polskich pracowników o odpowiednich kompetencjach. Podobnie, jak w Polsce, w krajach UE świadczymy usługi outsourcingu transportu wewnętrznego oraz obsługi linii produkcyjnych. Osoby, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji, odbywają szkolenia przygotowawcze w naszym centrum szkoleniowym w Polsce. Jednocześnie przygotowywana jest legalizacja ich pobytu oraz pracy za granicą. Oprócz zatrudnienia, zapewniamy naszym pracownikom zakwaterowanie, jak również stałą opiekę polskich koordynatorów.

 

Zatrudniając nasz zespół pracowników na terenie swojego zakładu poza granicami Polski, klient może poznać jakość świadczonych przez nas usług. Na podstawie wyrobionej w ten sposób opinii może on podjąć decyzję o skorzystaniu z usług offshoringu, czyli przeniesieniu swojej działalności – lub jej części – do Polski.

 

Korzyści z offshoring

 

Przedsiębiorcy z krajów Unii Europejskiej decydujący się przenieść swój biznes do Polski mogą liczyć na korzyści, które pozwalają w krótkim czasie uzyskać znaczną optymalizację kosztów operacyjnych poprzez:

  1. Tańsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej
  2. Możliwość ulokowania firmy na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych i korzystania z preferencyjnych warunków biznesowych oraz zwolnień podatkowych
  3. Proponowanej przez nas pomocy w kwestiach podatkowych oraz prawnych
  4. Zatrudnianie przygotowanych i przeszkolonych zespołów pracowników z Ukrainy oraz Filipin biorących udział w programach asymilacyjnych realizowanych przez Seito.

 

Przedsiębiorcom decydującym się na relokację linii produkcyjnych, gospodarki magazynowej i procesów logistycznych do Polski, gwarantujemy wzięcie pełnej odpowiedzialności za prawidłowy przebieg obsługiwanych procesów.

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura


    Polityka prywatności Seito Polska