Pracownicy dla Ciebie

Zarządzanie zespołem pracowników

Pracownicy dla Ciebie

Nasze usługi realizujemy w sposób kompleksowy z wykorzystaniem własnych maszyn, narzędzi, oprogramowania do budowania wysokich standardów i rozwoju pracowników. Staramy się jednak w pełni dostosować do bieżących potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Usługę ograniczyć możemy do zarządzania zespołem pracowników wykorzystując infrastrukturę i narzędzia udostępnione przez Klienta.

Badanie potrzeb Klienta

Określenie zakresu usług, zapotrzebowania na pracowników, rodzaju wymaganych kompetencji, mapowanie procesów.

Audyty

Wprowadzenie layoutu hali produkcyjnej lub magazynowej, przeprowadzenie badania wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych, możliwość wyznaczenia norm czasowych i ilościowych, optymalizacja operacji. Dobór maszyn i wózków widłowych. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa pracy.

Rekrutacja

Uruchomienie procesu rekrutacyjnego w centrach rekrutacyjno-szkoleniowych zlokalizowanych w Polsce, na Filipinach i na Ukrainie. Weryfikacja kompetencji, prowadzenie szkoleń z zakresu BHP, wykonywanych operacji, procedur. W przypadku obcokrajowców objęcie ich Programem Asymilacji.

Wdrożenie usługi

Konfiguracja programu do zarządzania bezpieczeństwem pracy, rozwojem pracowników, flotą obsługiwanych maszyn. Uruchomienie aplikacji mobilnej dla Klienta do weryfikacji jakości usług, przesyłania uwag, obserwacji oraz wyznaczania zadań.

Rozliczenie usługi w oparciu o jednostki

Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz gotowi jesteśmy zaproponować naszym Klientom rozliczenie realizowanych usług w oparciu o jednostki logistyczne i produkcyjne. Rozwiązanie to wspomaga proces planowania wydatków i zwiększa transparentność rozliczeń.

Liderzy produktywności, jakości i bezpieczeństwa

Rozwój pracowników, budowanie zespołu liderów w obszarze wydajności, jakości i bezpieczeństwa. Optymalizacja zasobów, wzrost wynagrodzeń dla zespołu liderów, ograniczenie rotacji, ciągły rozwój kompetencji.

Umów się na videochat

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Bezpośredni kontakt telefoniczny

 

691 480 045

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura


    Polityka prywatności Seito Polska