Centra szkoleniowe

Szkolenia i programy

Centra szkoleniowe

ZE WZGLĘDU NA TOCZĄCĄ SIĘ NA UKRAINIE WOJNĘ CENTRUM REKRUTACYJNO-SZKOLENIOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM KRAJU TYMCZASOWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ.

Szkolenia na wysokim poziomie

Rekrutację pracowników prowadzimy w naszych centrach szkoleniowych zlokalizowanych w Polsce, na Ukrainie oraz Filipinach. Pracujący w tych krajach koordynatorzy weryfikują wiedzę i umiejętności potencjalnych pracowników – jeśli testy przebiegną prawidłowo, kandydaci do pracy zostają zaproszeni na szkolenia. Dotyczą one przede wszystkim umiejętności praktycznych i są prowadzone z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych, a także specjalnie przygotowanych placów manewrowych. Podczas szkoleń teoretycznych kandydaci otrzymują natomiast niezbędne informacje na temat życia i pracy w Polsce, różnic kulturowych, obowiązujących standardów pracy, etc.

 

Kolejnym etapem w procesie rekrutacji i szkoleń, jest dopełnienie procedury niezbędnej do legalizacji pobytu i pracy na terenie RP. Wówczas ustala się dokładne miejsce zatrudnienia, zamieszkania, a także szczegóły dotyczące podróży. Wszystkimi wymienionymi aspektami zajmuje się Dział Rekrutacji oraz Koordynator ds. Zakwaterowania. Na terenie całej Polski posiadamy własną bazę wynajmowanych nieruchomości, więc miejsca zamieszkania naszych pracowników znajdują się zawsze w pobliżu zakładów, w których są oni zatrudnieni.

 

Po przyjeździe do naszego kraju, pracownicy zostają objęci Programem Asymilacji Obcokrajowców, otrzymują dostęp do aplikacji mobilnej dzięki której załatwić mogą wiele bieżących spraw, mają również bezpośredni kontakt ze swoim opiekunem. Przystępują oni również do Programu Rozwoju Kompetencji, zgodnie z którym systematycznie zyskiwali będą wiedzę i umiejętności podnoszące ich kwalifikacje.

  • Rekrutacja odbywa się według ustalonego programu zawierającego niezbędne treści teoretyczne oraz zagadnienia praktyczne
  • W centrach rekrutacyjnych prowadzone są szkolenia z obsługi wózków widłowych, wózków załadunkowych oraz kompletacyjnych – po przyjeździe do Polski pracownicy doskonale radzą sobie z ich obsługą
  • dokładnie weryfikujemy umiejętności pracowników – jednym z etapów rekrutacji są testy kompetencyjne
  • Wszystkie zatrudnione osoby objęte są Programem Asymilacji Obcokrajowców
  • Pracownicy Seito uczestniczą w Programie Rozwoju Kompetencji, dzięki któremu w sposób systematyczny pogłębiają wiedzę i umiejętności

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura


    Polityka prywatności Seito Polska