Optymalizacji operacji i zasobów

Audyty

Optymalizacji operacji i zasobów

Optymalizacja operacji i zasobów

W trakcie 30 dniowego audytu instalujemy na terenie magazynu lub zakładu produkcyjnego nadajniki oraz urządzenia mobilne na wózkach widłowych i maszynach ciężkich. Pozwala to na odtworzenie oraz podgląd w czasie rzeczywistym ścieżek po których przemieszczają się maszyny oraz stopnia ich wykorzystania.

 

Audytorzy zaopatrzeni w specjalistyczny program do wykonywania fotografii dnia pracy dokonują analizy wykonywanych czynności na poszczególnych stanowiskach. Całość danych poddawana jest analizie umożliwiającej przeprowadzenie optymalizacji operacji i w konsekwencji wykorzystywanych zasobów.

Co zyskujemy dzięki audytowi?

 • Rejestracja czasu pracy maszyn oraz czasu zalogowania operatorów
 • Analiza % wykorzystania parku maszyn, wykorzystania zmianowego i maksymalnego
 • Śledzenie przemieszczenia się maszyny/wózka na terenie magazynu/ hali produkcyjnej
 • Dobowe wykorzystanie poszczególnych wózków, weryfikacja możliwości optymalizacji ilości maszyn
 • Mapy ciepła określające częstotliwość pojawiania się maszyny w określonym obszarze
 • Analiza anomalii w przyjętym cyklu pracy
 • Rejestracja czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach – fotografia dnia pracy
 • Klasyfikacja czynności – analiza stosunku czynności głównych, pomocniczych i uzupełniających
 • Rejestracja zakłóceń i wszelkich form marnotrawstwa
 • Rejestracja częstotliwości występowania poszczególnych operacji
 • Chronometraż czynności głównej, możliwość wyznaczenia norm czasowych i ilościowych
 • Dobór maszyn oraz osprzętów do określonych zadań
 • Optymalizacja czynności i procesów za pomocą symulatora
 • Optymalizacja zasobów ludzkich i sprzętowych

 

W ramach audytu rozszerzonego oferujemy również:

Ocenę wszystkich operacji wykonywanych w ramach procesu magazynowego, w tym działania przygotowawczo-zakończeniowe, kompletacja, dostawy, wydania, awizacja, itp.

 • Ocenę efektywności przepływu informacji w procesie.
 • Ocenę narzędzi informatycznych wspierających realizację procesów.
 • Identyfikację występujących problemów.
 • Identyfikację źródeł marnotrawstwa w procesie, tj. zbędne przejazdy, przejazdy bez ładunku, chodzenie, szukanie, oczekiwanie, itp.
 • Opracowanie rozwiązań optymalizacyjnych.
 • Identyfikacja możliwości automatyzacji procesów

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura


  Polityka prywatności Seito Polska