Rozwój pracowników

Szkolenia i programy

Rozwój pracowników

Program rozwoju pracowników fizycznych

Wszystkie osoby zatrudnione w Seito, świadczące pracę w ramach realizowanych przez spółkę usług, objęte są Programem Rozwoju Pracowników. Naszym celem jest aby każdy, niezależnie od stopnia złożoności i trudności wykonywanej pracy, jej powtarzalności – a czasem nawet monotonii – miał poczucie współtworzenia wartości oraz swojego wkładu w rozwój firmy – własnej oraz firm klientów.

 

Istotne jest dla nas zaangażowanie pracowników w każdy aspekt pracy. Ogromną wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, jakości a także inicjatyw i kreatywności pracowników. Każda z zatrudnionych u nas osób – dzięki Strefom Pracownika – ma dostęp do systemu Siega, a także do aplikacji mobilnej. To właśnie dzięki nim operatorzy mogą obserwować wyniki swojej pracy, czyli na bieżąco weryfikować styl jazdy na użytkowanych maszynach i wózkach widłowych. Program zachęca ich również do osiągania kolejnych stopni poprzez przepracowanie bezpiecznych godzin – bez odnotowanych wstrząsów, uderzeń i wypadków.

Każda postawa w której pracownicy wykazują się zaangażowaniem w obszarze zwiększenia bezpieczeństwa pracy, poprawy efektywności, pomocy we wdrożeniu nowych pracowników, odnotowywana jest w programie i ma swoje odzwierciedlenie w systemie wynagrodzeń, a także podczas cyklicznych ocen, podczas których omawiane są możliwości rozwoju kompetencji. W ramach realizowanego programu nieustannie pracujemy nad zwiększeniem motywacji do pracy, zaangażowania, poczucia odpowiedzialności za realizowane procesy oraz świadomości obszarze bezpieczeństwa pracy.

Każdego dnia prowadzone są również tzw. „jednominutowe” audyty, podczas których kierownicy i koordynatorzy oddziałów weryfikują przygotowanie do pracy pracowników a także omawiają ich sugestie w obszarze ergonomii pracy, zwiększenia bezpieczeństwa, czy eliminacji zagrożeń. Dzięki tego typu procedurom każdego roku odnotowujemy kilkaset inicjatyw Kaizen, które wdrażamy w zakładach naszych kontrahentów.

  • Zwiększanie świadomości pracowników w obszarze BHP i jakość
  • Wzmacnianie motywacji i zaangażowania
  • Stymulacja do dalszego rozwoju i bezpiecznej pracy
  • Programy i gry symulacyjne
  • Program Rozwoju Kompetencji
  • Cykliczne oceny
  • Inicjatywy i sesje Kaizen
  • Optymalizacja pracy wykonywanej na każdym stanowisku

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura


    Polityka prywatności Seito Polska