Outsourcing 4.0

Outsourcing

Outsourcing 4.0

Nowy wymiar Outsourcingu

Załadunek i rozładunek towarów

 

W ramach świadczenia usługi organizujemy rozładunek oraz załadunek towarów. Przyjęte towary dostarczane są na odpowiednie lokalizacje w magazynie, którego obsługa również znajduje się w zakresie naszych kompetencji.

Pakowanie / przepakowywanie / foliowanie

 

Nasi pracownicy zajmują się przygotowaniem towarów do transportu lub wysyłki. Transport przygotowywany jest zgodnie z zaleceniami klienta. Dbamy również o to, by sposób przygotowania przesyłki był zgodny z zaplanowanym dla niego rodzajem transportu.

Kontrola jakości

 

Jednym z zadań, jakie systematycznie wykonujemy dla naszych klientów jest kontrola jakości. Obejmuje ona zarówno wybiórcze sprawdzanie poprawności kompletowanych zamówień, jak również jakości produkowanych towarów.

Prace manualne

 

Często w ramach kontraktów zobowiązujemy się do wykonywania precyzyjnych prac manualnych. Najczęściej polegają one na wykonywaniu podzespołów lub elementów urządzeń lub pojazdów.

Banderolowanie / etykietowanie

 

Obsługując wysyłkę lub przygotowując towary do transportu dbamy o ich prawidłowe oznakowanie. Wszystkie czynności w tym zakresie wykonujemy zgodnie z zaleceniami oraz systemami magazynowymi klienta

Montaż

 

Posiadamy doświadczenie w obsłudze różnego typu prac montażowych. Nasi pracownicy zostają przeszkoleni dokładnie w kierunku obsługi linii montażowych znajdujących się na terenie zakładu klienta.

Kompletacja

 

Zajmujemy się przygotowaniem do transportu nie tylko dużych partii towaru, ale także mniejszych wysyłek. Kompletacja związana jest w tym wypadku z dostawami do odbiorców indywidualnych oraz mniejszych przedsiębiorstw.

Obsługa urządzeń i linii produkcyjnych

 

Podejmując się świadczenia usług polegających na obsłudze specjalistycznego sprzętu, bardzo często przejmujemy pracowników naszego klienta. W ten sposób bardzo szybko zyskujemy zespół doświadczonych osób mogących podjąć pracę na linii produkcyjnej bez konieczności przestojów przeznaczonych na szkolenia.

Prace porządkowe

 

Pracując w przestrzeniach magazynowych oraz produkcyjnych zdajemy sobie sprawę z tego, jaki wpływ na jakość świadczonych usług ma utrzymanie porządku. Dlatego oprócz naszych podstawowych zadań, dbamy także o utrzymanie porządku oraz gospodarkę odpadami.

Prace serwisowe

 

Naszym klientom rekomendujemy korzystanie z naszego parku maszyn. Posiadamy szeroki wybór pojazdów transportu bliskiego oraz maszyn specjalistycznych, a nasze punkty serwisowe znajdują się na terenie całego kraju.

Pomiarowanie

 

Obsługując procesy klienta staramy się działać w sposób kompleksowy. Dlatego też jesteśmy w stanie służyć pomocą w organizacji pracy w obszarze laboratoriów kontrolujących jakość wytwarzanych wyrobów.

Transferowanie półproduktów i produktu gotowego

 

W ramach usługi transportu wewnętrznego zajmujemy się transferem towarów pomiędzy liniami produkcyjnymi a magazynami. Nasz zespół operatorów umiejętnie koordynuje dostawy surowców oraz odbiór produktu gotowego z linii produkcyjnych.

Magazynowanie

 

Nasze doświadczenie pozwala nam na systemowe podejście do prowadzenia gospodarki magazynowej. Zarządzamy magazynami o różnej powierzchni oraz o różnym stopniu automatyzacji realizowanych procesów.

Pracownicy umysłowi

 

Opiekę nad prawidłowym przebiegiem wykonywanych przez nas zadań sprawuje zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów. Pracujemy w zespołach interdyscyplinarnych i dbamy o to, by nieustanie rozwijać się i dzielić wiedzą.

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura

Kontakt bezpośredni

Tomasz Kur
Dyrektor Działu Obsługi Klienta,
tel. 691 480 045, t.kur@seito.pl


    Polityka prywatności Seito Polska