Audyty poziomu bezpieczeństwa

Audyty

Audyty poziomu bezpieczeństwa

Audyt poziomu bezpieczeństwa

Podczas 30-dniowego audytu instalujemy na terenie zakładu produkcyjnego/magazynu stanowisko dla pracowników oraz urządzenia mobilne na wózki widłowe i maszyny ciężkie. Dane dotyczące kultury pracy operatorów zbierane są automatycznie przez cały okres trwania audytu. Dzięki tym informacjom zyskujemy wiedzę które z maszyn są najbardziej obciążone i narażone na uszkodzenia a także z którymi operatorami należy przeprowadzić rozmowę korygującą. Pozostałe informacje zbierane są przez audytorów podczas przeprowadzonych audytów środowiska pracy, infrastruktury a także jednominutowych audytów pracowników.

W zainstalowanej Strefie Pracownika operatorzy oraz pozostali pracownicy rozwiązują testy i wypełniają ankiety które w połączeniu z obserwacjami audytorów i danymi płynącymi z eksploatacji maszyn pozwalają wskazać obszary, w których niezbędna jest aktywność pracodawcy lub dostawcy usług outsourcingowych.

 

Co zyskujemy dzięki audytowi?

 • Oszacowanie ryzyka powstania wypadku
 • Analiza kultury eksploatacji maszyn, stylu jazdy operatorów
 • Wytypowanie operatorów kwalifikujących się do ponownego szkolenia
 • Obserwacje zdarzeń near-miss wraz z analizą why-why
 • Wskazanie obszarów i procesów szczególnie niebezpiecznych, analiza zastosowanych środków prewencji
 • Określenie poziomu motywacji kadry pracowników oraz świadomości w obszarze BHP
 • Określenie poziomu tożsamości organizacyjnej oraz dalszych planów zawodowych pracowników
 • Weryfikacja wiedzy pracowników w obszarze jakości i bezpieczeństwa a także stosowanych środków PPE
 • Szkolenia dla Kadry kierowniczej oraz liderów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem
 • Wdrażanie rozwiązań dla pracowników liniowych: ranking w obszarze BHP, Jakość, Innowacyjność, programy motywacyjne
 • Wdrażanie rozwiązań w obszarze poprawy bezpieczeństwa: środki ochrony zbiorowej: pasy, linie, bariery
 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy człowieka i maszyny

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura


  Polityka prywatności Seito Polska