Procesy produkcyjne

Outsourcing produkcyjny

Procesy produkcyjne

Outsourcing procesów produkcyjnych

Outsourcing procesów produkcyjnych to usługa, do realizacji której podchodzimy w sposób kompleksowy – nie tylko zapewniamy wykwalifikowanych pracowników zajmujących się bezpośrednio obsługą linii, ale także dbamy o prawidłowe wykonywanie wszystkich procesów okołoprodukcyjnych. Ponosimy więc odpowiedzialność także za dostarczanie i odbiór półproduktów, kontrolę jakości, odbiór wykonanego towaru oraz jego magazynowanie, kompletację, wysyłkę lub załadunek.

 

Organizując przejęcie wykonania usługi na terenie zakładu klienta, dużą uwagę przywiązujemy do przygotowania zespołu pracowników, który świadczył będzie pracę bezpośrednio przy linii. Dla osób tych organizujemy szkolenia merytoryczne oraz pogłębiające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Wartością dodaną dla klienta korzystającego z naszego serwisu jest ciągły proces optymalizacji w obszarze produkcyjnym. Dzięki normowaniu procesów pracy, analizie danych zbieranych podczas regularnych kontroli oraz audytów bezpieczeństwa, jesteśmy w stanie wskazać możliwości usprawnienia obsługiwanych procesów.

 

Outsourcing procesów produkcyjnych jest usługą bardzo dobrze zintegrowaną z outsourcingiem logistyki wewnątrzzakładowej. Korzystanie z obu usług pozwala przyśpieszyć i zwielokrotnić efekty optymalizacyjne  w zakresie kosztów operacyjnych.

W ramach świadczonych usług outsourcingu procesów produkcyjnych gwarantujemy:

 • Zapewnienie personelu o odpowiednich kwalifikacjach
 • Organizację pracy w obszarze produkcji
 • Kontrolę jakości
 • Obsługę procesu pakowania wyrobu gotowego oraz kompletacji zamówień
 • Załadunek lub wysyłkę wyrobu gotowego
 • Wdrożenie lub rozwój narzędzi Lean Management
 • Optymalizację procesów i zasobów
 • Dostosowanie zasobów do zmiennego zapotrzebowania
 • Regularne systemy szkoleń pracowników – w tym opiekę Wirtualnego Managera oraz system doskonalenia umiejętności oraz kształtowania postaw oparty o elementy grywalizacji
 • Wdrożenie interaktywnych narzędzi monitorowania pracy ludzi oraz sprzętu
 • Kompleksowe zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz okołoprodukcyjnymi

 

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym zakresem czynności, jakie wykonujemy dla naszych klientów.

Realizując usługę outsourcingu produkcji przejmujemy pełną odpowiedzialność za zapewnienie personelu o odpowiednich kwalifikacjach gwarantującego ciągłość produkcji oraz przejmujemy całkowitą odpowiedzialność za realizację procesów produkcyjnych oraz okołoprodukcyjnych.

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura


  Polityka prywatności Seito Polska