Outsourcing logistyki

Outsourcing procesów magazynowych

Outsourcing logistyki

Outsourcing logistyki wewnątrzzakładowej

Realizując usługę logistyki wewnątrzzakładowej bierzemy odpowiedzialność za kompleksową obsługę przepływu materiałów podczas procesów magazynowania i produkcji – od momentu przyjęcia towaru, poprzez jego składowanie, dystrybucję pomiędzy stanowiskami roboczymi, aż po jego pakowanie, kompletację i wysyłkę.

 

Naszą usługę dostosowujemy do procedur oraz technologii pracy klienta, wdrażając jednocześnie możliwe na danym etapie współpracy optymalizacje.

Posiadamy doświadczenie niezbędne do organizacji transportu wewnątrz hal produkcyjno- magazynowych, jak również pomiędzy oddalonymi od siebie jednostkami zakładu produkcyjnego. W zależności od potrzeb nasze działania wspieramy tradycyjnymi pojazdami transportu bliskiego, maszynami specjalistycznymi i ciężkimi lub robotami AGV.

Dzięki temu, iż posiadamy punkty serwisowe na terenie całego kraju, gwarantujemy szybkie naprawy, przeglądy i konserwacje każdego rodzaju sprzętu transportowego wykorzystywanego na terenie zakładu klienta.

 

W ramach świadczonych usług outsourcingu logistyki wewnątrzzakładowej proponujemy:

  • Przeprowadzenie audytu
  • Opracowanie koncepcji wdrożenia i rozwoju usługi
  • Optymalizację procesów i zasobów
  • Przejęcie pracowników klienta lub wprowadzenie naszych zespołów przeszkolonych pracowników
  • Regularne systemy szkoleń pracowników – w tym opiekę Wirtualnego Managera oraz system doskonalenia umiejętności oraz kształtowania postaw oparty o elementy grywalizacji
  • Wdrożenie interaktywnych narzędzi monitorowania pracy ludzi oraz sprzętu
  • Wprowadzenie lub rozwój narzędzi Lean Management
  • Zaprojektowanie optymalnego wykorzystania naszego parku maszynowego lub obsługę i serwis parku maszynowego klienta

 

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym zakresem czynności, jakie wykonujemy dla naszych klientów.

Realizując usługę przejmujemy pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację powierzonych nam procesów logistyki wewnątrzzakładowej.

W ramach grupy kapitałowej gwarantujemy dostęp do pełnej palety maszyn Yale

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura


    Polityka prywatności Seito Polska