Asymilacja obcokrajowców

Szkolenia i programy

Asymilacja obcokrajowców

Program asymilacji obcokrajowców

W Polsce znajduje zatrudnienie coraz więcej osób z innych krajów. Także nasza firma posiada oddziały rekrutacyjno-szkoleniowe na Ukrainie i Filipinach.  To właśnie w tych miejscach nasi pracownicy przechodzą pierwsze szkolenia, których celem jest ułatwienie im stawiania pierwszych kroków w pracy i w codziennym funkcjonowaniu w Polsce.

Dążymy do tego, aby zrekrutowani przez nas pracownicy innych narodowości chcieli na jak najdłuższy okres czasu związać swoje życie z naszą firmą i krajem. Dlatego też proponowane przez nas programy asymilacyjne skonstruowane są w taki sposób, by przekazać wiedzę merytoryczną pozwalającą na pracę, uzyskanie odpowiednich zezwoleń związanych z obsługą maszyn, poznanie podstaw języka polskiego, jak również kwestii prawnych związanych z pobytem.

Podstawowy kurs dla obcokrajowców obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawowy kurs języka polskiego
 • Informacje na temat miejsca pracy, praw i obowiązków pracowniczych
 • Kursy kończące się zdobyciem uprawnień UDT lub innych maszyn wymagających egzaminów państwowych
 • Zagadnienia urzędowo prawne – np. uzyskanie nr PESEL, rozliczenia podatkowe, uzyskanie adresu zameldowania, podjęcie starań o stały pobyt w Polsce, etc.
 • Informacje dotyczące życia codziennego – np. kontakt z lekarzem, założenie rachunku bankowego, korzystanie z komunikacji, dni wolne od pracy i święta, etc.

 

 

Po szkoleniu wstępnym i przyjeździe do Polski nie zostawiamy pracowników innych narodowości bez opieki. Każdy z nich otrzymuje dostęp do aplikacji utrwalającej wiedzę zdobytą podczas szkolenia oraz umożliwiającej pogłębianie informacji na temat naszego kraju.

Ponadto:

 • Każdy z pracowników otrzymuje bezpośredni kontakt do osoby w swoim oddziale umożliwiający szybką poradę lub pomoc w nagłych przypadkach
 • Ma kontakt z mentorem, który ułatwia mu integrację w miejscu pracy i zamieszkania
 • Może uzyskać pomoc w kwestiach administracyjno-prawnych
 • Ma zapewnione miejsce zamieszkania.

Kompleksowe przygotowanie do pracy

W Seito Polska prowadzimy także programy społeczne podkreślające wartość różnic kulturowych, zwalczające nietolerancję, a także organizujemy wydarzenia prezentujące kulturę krajów pochodzenia naszych pracowników, wspólnie spędzamy czas na wielonarodowych wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych.

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura


  Polityka prywatności Seito Polska