Restrukturyzacje

Outsourcing

Restrukturyzacje

Usługę tę proponujemy przedsiębiorstwom stojącym przed koniecznością zmian organizacyjnych lub przygotowującym się do restrukturyzacji, jak również spółkom zależnym, wydzielonym organizacyjnie z dużych podmiotów gospodarczych. Jako operator przejmujący zadania, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, lub też cały podmiot,  bierzemy na siebie odpowiedzialność za obsługę prawną,  restrukturyzację, wprowadzenie najwyższych standardów organizacyjnych, opracowanie strategii rozwoju oraz  negocjacje ze związkami zawodowymi. Odpowiadając za przejęcie firmy, dajemy jej także możliwość korzystania z narządzi oraz know-how wypracowanych przez Seito. Pozwala to małym organizacjom na rozwój technologiczny oraz szybkie dostosowywanie się do zmian zachodzących na rynku.

W ramach świadczonych usług proponujemy:

  • Przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
  • Pomoc w opracowaniu i wdrożeniu zmian organizacyjnych w firmie
  • Pełną obsługę prawną przejęć i reorganizacji
  • Prowadzenie rozmów z organizacjami związkowymi
  • Optymalizację w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
  • Obniżenie kosztów działalności firm

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura


    Polityka prywatności Seito Polska