Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Bezpieczeństwo pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na terenie zakładu Klienta

W ramach naszych usług wspieramy lub przejmujemy pełną odpowiedzialność za procesy związane z bezpieczeństwem pracy na terenie klienta. Za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania, stref pracownika oraz przy wsparciu koordynatora prowadzimy proces rekrutacji, weryfikacji wiedzy teoretycznej i praktycznej, rozwoju pracowników a także współpracujemy z agencjami pracy i dostawcami usług oraz rozwijamy i wdrażamy narzędzia Lean Managements.

W ramach usługi oferujemy:

 • Wprowadzenie koordynatora na teren Firmy do ciągłego zarządzania bezpieczeństwem pracy i jakością procesów
 • Wdrożenie oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwa i rozwojem pracowników fizycznych
 • Montaż urządzeń mobilnych na wózki widłowe i maszyny oraz instalacja Strefy Pracownika – stanowiska służącego do prowadzenia szkoleń, badań, testów, podpisywania i zatwierdzania dokumentów
 • Programy rozwijające operatorów maszyn i pracowników liniowych
 • Programy redukujące możliwość powstania wypadku, analiza zdarzeń niebezpiecznych
 • Weryfikacja poziomu usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne i agencje pracy
 • Weryfikacja uprawnień́, badań, dokumentów pracowników firm zewnętrznych
 • Weryfikacja wiedzy praktycznej i umiejętności pracowników
 • Prowadzenie audytów, system ciągłych szkoleń pracowników, sesji Kaizen, prowadzenie szkoleń́ okresowych
 • Wdrożenia rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy – znaki interaktywne, systemy wykrywające pieszych, oznakowanie, tablice itd.
 • Testy behawioralne (weryfikacja motywacji do pracy, świadomości w obszarze bezpieczeństwa), testy BHP, weryfikacja znajomości procedur
 • Komunikator – możliwość prowadzenia korespondencji pracodawca – pracownik

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura


  Polityka prywatności Seito Polska